Gemeente Oldambt is bereid om nieuwe onderhandelingen te starten

Gemeente Oldambt is bereid om nieuwe onderhandelingen te starten

Gemeente Oldambt is bereid om nieuwe onderhandelingen te starten Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde

Geschreven door:
, 14 mei 2023

Na een verkennend gesprek van ruim twee uren op het gemeentehuis Oldambt, tussen het bestuur
van Stichting MFC de Hardenberg en een afvaardiging van het gemeente Oldambt, is een vervolg
afspraak gemaakt voor 26 mei 2023
Het belangrijkste struikelblok, waarover onduidelijkheid bestond is volledig opgehelderd. Het was
voor de gemeente Oldambt prioriteit dat stichting MFC de Hardenberg de volledige
verantwoordelijkheid zou dragen voor de exploitatie.
Dit was het bestuur reeds duidelijk dat er binnen de kaders van het genomen Raadsbesluit gezocht
moest worden naar mogelijkheden om de Hardenberg open te houden en een doorstart te kunnen
maken.
Dit is ook het uitgangspunt van het vernieuwde plan. Op basis hiervan zal Stichting MFC de
Hardenberg deze verantwoordelijkheid op zich nemen.
Tijdens het gesprek is ook naar voren gekomen dat het duidelijk is wat niet kan, maar de belangrijkste
vraag die ook gesteld is aan de gemeente Oldambt; wat kan wel en waar liggen mogelijkheden.
Hierin hebben we gezamenlijk geconstateerd dat er op een aantal fronten mogelijkheden liggen die
het onderzoeken waard zijn.
Deze punten zullen nader uitgewerkt worden en in het vervolg gesprek van 26 mei besproken
worden.
Dit was een totaal ander gesprek in een ontspannen sfeer en zonder agenda. Dat is ook de reden dat
het gesprek zo enorm is uitgelopen, aldus Hateboer.
Afgelopen week heeft het bestuur een nadere invulling gegeven voor de exploitatie van het
zwembad. Hiervoor hebben wij overeenstemming bereikt met zwemschool Hennie de Groot en
hiertoe een gezamenlijke concept overeenkomst gesloten.
Ook dit is vandaag gedeeld met de gemeente Oldambt.
De gemeente Oldambt heeft verder zijn waardering uitgesproken voor de opgezette doneer actie.
Inmiddels is er een bedrag van 20.000 euro gedoneerd. Hiervoor zijn we ontzettend dankbaar.
Voor onze doorstart is dit bij lange na niet toereikend, maar het is wel van groot belang, omdat
subsidieverstrekkers deze donaties kunnen verdubbelen, aldus Werkman
Ook zijn we nog met ondernemers in de gemeente Oldambt in gesprek die een actie hebben opgezet
om vanuit de ondernemers geld te doneren.
De komende weken zullen we ons verder richten op de verdere uitwerking van ons plan en hoe we
hier concreet invulling aan zullen geven. We hebben inmiddels 35 aanmeldingen van vrijwilligers. Die
hebben we hard nodig. Voor een doorstart zullen we eerst met vrijwilligers gaan werken.
Gelet op deze ontwikkelingen, het vertrouwen in de doneeractie en de subsidies, is het bestuur van
stichting MFC de Hardenberg positief gestemd en gaat met vertrouwen het onderhandelingsgesprek
in wat op 26 mei 2023 plaats zal vinden.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

19 juni presentatie begroting aan gemeenteraad Oldambt - Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde

19 juni presentatie begroting aan gemeenteraad Oldambt

11 juni 2023 - Op verzoek van een aantal Raadsleden van de gemeente Oldambt, zal het bestuur van Stichting MFC de Hardenberg 19 juni 2023 om 19.30 uur in Halte Democratie de exploitatie begroting presenteren. Dit... lees verder »

Zwembad/Sportcomplex Finsterwolde weer benoemd tijdens het gasdebat

8 juni 2023 - In het Haagse gasdebat over de parlementaire enquête en de gevolgen van de gaswinning, wordt de lange tijd dreigende sluiting van het sportcomplex De Hardenberg in Finsterwolde genoemd. Als... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.