Gemeente Oldambt wijst advies van extern expert af

Gemeente Oldambt wijst advies van extern expert af

Geschreven door:
, 13 april 2023

Stichting MFC de Hardenberg heeft tijdens het gesprek op 31 maart jl een adviseur geïntroduceerd bij het college.

De stichting MFC de Hardenberg was al geruime tijd in gesprek met Herman Rijsdijk. Rijsdijk is in het dagelijks leven onafhankelijk adviseur op het gebied van het exploiteren van zwembaden en sporthallen.
Deze organisatie behartigt de belangen van bijna alle 342 gemeenten in Nederland op het gebied van sport en de exploitatie hiervan. Rijsdijk heeft zijn expertise belangeloos aangeboden aan de gemeente Oldambt.
Tijdens het gesprek op het Stadhuis wilde het Stichting bestuur antwoord hebben op de vraag, waarom na het indienen van hun plan direct een afwijzing is gekomen, zonder eerst hierover met elkaar in gesprek te gaan.
Tijdens het moeizame gesprek is op dit punt nog steeds geen bevredigend antwoord gekomen, aldus de Stichting.

Ondanks een teleurstellende uitkomst laat het Stichtingsbestuur het er niet bij zitten. Het huidige verkoop proces met de Stichting MFC de Hardenberg is afgesloten. Volgens de gemeente Oldambt sloot het concept plan van de Stichting niet aan bij het opgelegde Raadsbesluit.
Het bestuur is een andere mening toegedaan en legt de financiële onderbouwing heel anders uit dan de gemeente Oldambt doet.
Op het verzoek om een externe partij deze financiële cijfers nogmaals te duiden, is niet ingegaan deze avond.
Volgens burgemeester Sikkema ligt het hiervoor te ver uit elkaar en heeft dit geen zin.
Dat is ontzettend jammer en heel frustrerend, aldus de Stichting.

Volgens de adviseur Dhr. Rijsdijk is het mogelijk om binnen een op te zetten Sport BV de doelstelling om 500.000 euro te bezuinigen op het totale sport concept binnen de gemeente Oldambt en dat hierbij het sportcomplex de Hardenberg ook bestaansrecht heeft.

Op 3 april heeft dit gesprek tussen de adviseur en de projectleider van de gemeente Oldambt plaatsgevonden.
Het aanbod was om op basis van de exploitatie gegevens van alle sportvoorzieningen in Oldambt een analyse te maken en een opzet voor een andere vorm van beheer.
Dit aanbod is door het college afgewezen, de exploitatiecijfers van de gemeentelijke zwembaden en sporthallen zullen niet gedeeld worden ten behoeve van een analyse voor het nog op te stellen Ambitie document. De gemeente Oldambt zal zich laten bijstaan door dure adviseurs van ICS.

Onbegrijpelijk en onvoorstelbaar vindt het bestuur van de Stichting deze houding van het college. We hebben de gemeente Oldambt alles op een presenteerblaadje aangeleverd, kosteloos en zonder voorwaarden.
Ook de gemeente Groningen heeft een soortgelijke constructie voor de exploitatie van hun zwembaden en sportcomplexen. Het Stichting bestuur heeft dit ook nog expliciet als voorbeeld genoemd.

De gemeenteraad heeft destijds ingestemd met een Ambitie document Sport en de harmonisatie van het totale sportaanbod. Hier moet nog steeds uitvoering aan gegeven worden.
Volgens het bestuur van de Stichting MFC de Hardenberg was dit een uitgelezen kans voor het college om zich kosteloos te laten adviseren. De doelstelling om 500.000 euro te besparen had op deze wijze behaald kunnen worden en sluiting van het sportcomplex de Hardenberg was dan niet nodig geweest.
Op deze wijze komt er van de doelstellingen en genomen raadsbesluiten helemaal niets terecht.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

19 juni presentatie begroting aan gemeenteraad Oldambt - Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde

19 juni presentatie begroting aan gemeenteraad Oldambt

11 juni 2023 - Op verzoek van een aantal Raadsleden van de gemeente Oldambt, zal het bestuur van Stichting MFC de Hardenberg 19 juni 2023 om 19.30 uur in Halte Democratie de exploitatie begroting presenteren. Dit... lees verder »

Zwembad/Sportcomplex Finsterwolde weer benoemd tijdens het gasdebat

8 juni 2023 - In het Haagse gasdebat over de parlementaire enquête en de gevolgen van de gaswinning, wordt de lange tijd dreigende sluiting van het sportcomplex De Hardenberg in Finsterwolde genoemd. Als... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.